Reputatiemanagement, wat mot ik ermee?


written by admin on November 13, 2014

kroegDubbeld en Van Gemeren, de hoop in bange dagen op gebied van communicatie. Ondanks de geweldige titel krijgen wij vaak de vraag wat we nou precies doen en daar geven we maar al te graag antwoord op. Jullie zijn natuurlijk allemaal reuze nieuwsgierig en door deze blogpost kan je vannacht eindelijk rustig slapen. Zie dit als supplement voor een goed boek, Harry Mulisch is er niets bij. Vandaag in deze korte serie: reputatiemanagement, wat mot ik ermee?

Wat is het eigenlijk?
Je staat in de kroeg en je ziet een hele knappe jongen of een heel knap meisje. Je besluit om dit waanzinnige inzicht te delen met een vriend die naast je staat. De vriend is er heel duidelijk over: “Ze stinkt!” Iemand anders overhoort jullie gesprek en voegt daar aan toe: “Je zou niet de eerste zijn die ermee naar bed gaat!” De barman die net een drankje inschenkt: “Het heeft ook nog een bonnetje open staan van €150,-.” Binnen tien seconden is de reputatie van dat knappe jongen of meisje gekelderd en je besluit om er niet op af te stappen.

De persoon in kwestie had er goed aan gedaan om van te voren even te douchen, in het verleden minder… dwaze dingen te doen en netjes haar bonnetjes te betalen. Een slechte reputatie is snel gemaakt.

Dit principe geldt ook voor iedere organisatie. Korte uitleg: je imago is het beeld dat een bepaalde groep van jou heeft. Onder andere de barmannen in dit geval. Je reputatie is een optelsom van alle deelimago’s van de stakeholders om je heen. Barmannen, directe vrienden of indirecte mensen (doelgroepen) die ook maar iets over je te zeggen hebben. Voor een organisatie is dit vaak lastig om in goede banen te leiden. Een organisatie kan immers geen deodorant over zich heen spuiten om alle problemen op te lossen.

Waarom is het belangrijk?
Een oud-Hollandsch spreekwoord luidt: “zonder geluk vaart niemand wel”. Wat de schrijver van dit kleine stukje proza vermoedelijk bedoelde was “zonder goede reputatie vaart niemand wel”. Vaak heb je zelf niet in de gaten wat je eigen reputatie is. Daarom is het belangrijk om hier als organisatie achter te komen en dit te verbeteren. Daar willen we je graag bij helpen, zodat mensen niet op je afknappen in de kroeg. In commerciële zin: gebruik maken van jouw product of dienst. En we hoeven jou niet uit te leggen dat dat winst oplevert.

Hoe doen we het?
En daarom komen we graag langs om te achterhalen wie je precies wil zijn, gaan we graag op onderzoek uit om te achterhalen wat jouw omgeving van je denkt om vervolgens met adviezen te komen hoe jij je reputatie kan verbeteren. Echter, in de meeste gevallen blijft het daar niet bij. Een reputatie is iets om continu in de gaten te blijven houden. Zo kun je goed anticiperen op veranderingen binnen je doelgroepen en behouden we de legitimiteit (bestaansrecht) van je organisatie.

Begrippen:
Crisiscommunicatie: je stinkt, je hebt in het verleden dwaze dingen gedaan en je hebt je bonnetjes niet betaald, en je hoort nu de barman over je praten. Hoe gaan we dit oplossen?

Issuemanagement: je anticipeert op mogelijke bedreigingen. Je ziet in dat je mogelijke stank produceert omdat je gesport hebt voor het kroegbezoek. Tijd om een douchemomentje in te plannen.

Reputatiemanagement: je besluit om af en toe eens een rondje te geven om jouw beeld in de kroeg te verbeteren.

Legitimiteit bevestigen: je staat bekend als persoon die nog wel eens een rondje geeft. Is dit het beeld wat je uit wil stralen? Blijf af en toe een rondje geven.

We hopen dat jullie nu begrijpen dat reputatiemanagement een onmisbare factor in het leven is. En de kroeg natuurlijk ook!


Leave a comment